Jelenleg

Az iskola életének, tevékenységének rövid bemutatása

Intézményünkben a fogyatékosság jellegének megfelelő programok alapján gondoskodunk a tankötelezettség teljesítéséről, a társadalmi együttéléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz, illetve a további fejlesztéshez szükséges alapvető képességek, ismeretek, neveltségi szint kialakításáról.

A tanulók differenciáltan, szükségleteiknek megfelelően részesülnek egyéni korrekcióban és korrigáló speciális fejlesztésben.

Intézményünk gazdag hagyományrendszerrel működik, bensőséges, színvonalas házi ünnepségek teszik színvonalasabbá életünket.

Nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a megfelelő környezeti kultúra kialakítására. Az alsó tagozattól kezdődően kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Tanulóink rendszeresen részt vesznek iskolai és iskolán kívüli sportrendezvényeken.

Diákönkormányzatunk részt vesz az iskolai életben, a programok szervezésében. Ezek erősítik a tanulókban az iskolához tartozás érzését. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységgel megtesszük a szükséges védő, óvó intézkedéseket.

A tantestület elkötelezett, igényes szakmai munkára törekvő. A munka végzésének hatékonyabbá tétele érdekében munkaközösségeket alakítottunk ki.