Igazgatói köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunk valamennyi látogatóját tanulóink és alkalmazottaink nevében. Remélem, a következő oldalak böngészése során átfogó képet kap intézményünk működéséről, mindennapjainkról, gondjainkról, örömeinkről.
Iskolánk a  Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola mindig törekedett arra, hogy a ránk bízott értelmileg sérült tanulók képességét, pszichés sajátosságait, sajátos nevelési szükségletét figyelembe vegye.
Intézményünk a  Dunakeszi Tankerületi Központ által fenntartott és  működtetett gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. 8 évfolyamos általános iskolai, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai képzéssel látjuk el az értelmileg sérült (tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmus spektrum zavarral küzdő) tanulók nevelését-oktatását, gyógypedagógiai fejlesztését. A tanulók az értelmi sérülés súlyossága szerinti differenciálással két iskolatípusban kapják meg az eredményes iskolai beváláshoz szükséges speciális képzést, fejlesztést, különleges gondozást.
Programunkban tükröződik az iskola nevelésfilozófiája, küldetése, az itt dolgozó pedagógusoknak a gyógypedagógiai nevelésről vallott nézete, a sérült gyermek, a szakma iránti szeretete és elkötelezettsége.
Mindehhez olyan iskolai légkört kívánunk teremteni, ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát elfogadva a másságát is.

Dr. Bucsyné Prém Katalin
intézményvezető