Igazgatói köszöntő

Szeretettel köszöntöm honlapunk látogatójaként, kollégáim és a magam nevében. Bízom benne, hogy a következő oldalak böngészése során átfogó képet kap intézményünk működéséről, mindennapjainkról, örömeinkről, nehézségeinkről.

A Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola a 2021/2022-es tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Speciális tantervvel működő, gyermek- és emberközpontú intézmény, ahol a társas kapcsolatok valamennyi színtéren a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapulnak. Az iskola elmúlt fél évszázadban képviselt értékeit, szellemiségét, mi sem szimbolizálja jobban, mint a szakmailag elkötelezett nevelőtestület és a jubileumra közösen megtervezett logónk. Tükröződik benne a felnövekvő gyermekek iránt érzett szeretetünk, az óvó-védő környezet biztonságot nyújtó légköre és sokszínűségünk.

Intézményünk a Dunakeszi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. Általános iskolai, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai képzéssel látjuk el az értelmileg sérült (tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmus spektrum zavarral élő) tanulók nevelését-oktatását, gyógypedagógiai fejlesztését.

Iskolánk:

  • legfontosabb alapértékei: emberiesség, a szeretet, a tolerancia, a bizalom, a becsületesség
  • hatékonyságát a tanulók érdekében végzett minőségi munka határozza meg
  • dolgozói együttműködő, elhivatott, egymásra odafigyelő, családias légkört biztosító segítő emberek

Pedagógiai Programunk kiemelt célja, hogy a sikerélményhez juttatással, sajátos nevelési igényű tanulóink személyiségét komplexen fejlesszük, egyéni képességeiket kibontakoztassuk, minél önállóbb, egészségesebb életvitelre készítsük fel őket. Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, az érzelmi motivációra építő pedagógiai módszereink, az iskola valamennyi dolgozójának követendő mintát nyújtó gyógypedagógiai szemléletünk, szakembereink által végzett speciális terápiák (kognitív-, mozgás-, logopédiai-, egyéni haladási ütemet figyelembe vevő autizmus specifikus terápiák, drámapedagógia, állatsimogató – ismeretterjesztő terápia) mind elősegítik a céljaink elérését.

Boda Anita
intézményvezető